Education International smjernice za ponovno otvaranje škola i obrazovnih ustanova

Education International smjernice za ponovno otvaranje škola i obrazovnih ustanova
Education International smjernice za ponovno otvaranje škola i obrazovnih ustanova

S obzirom da su škole i obrazovne ustanove zatvorene u većini zemalja, postoje kritična pitanja koja vlade moraju uzeti u obzir, jer zemlje postepeno počinju ponovo otvarati predškolske, školske i visokoškolske ustanove. Važno je da vlade transparentno i kontinuirano komuniciraju o planovima za ponovno otvaranje obrazovanja na licu mjesta i o stepenu u kome su obavješteni savjetima zdravstvenih stručnjaka. Kontinuirani socijalni i politički dijalog s vaspitačima i njihovim sindikatima je kamen temeljac svake uspješne obrazovne strategije.

1. Uključiti se u dijalog o socijalnoj i politici

Javne vlasti učestvuju u kontinuiranom socijalnom i političkom dijalogu sa vaspitačima i njihovim reprezentativnim sindikatima i organizacijama radi procjene potreba i dogovora o mjerama zdravlja i bezbjednosti za studente i zaposlene, kao i o okviru i resursima za prelazak na nastavu i učenje na terenu. Uzima se u obzir i dodatno radno opterećenje koje proizilazi iz paralelnih potreba nastave licem u lice i interneta tokom postepenog ponovnog otvaranja škola. Prava na radu nastavnika i nastavnog osoblja se poštuju i održavaju se pristojni uslovi rada.

2. Osigurati zdravlje i sigurnost obrazovnih zajednica

Postoji saglasnost i jasnoća oko higijenskih mjera neophodnih za očuvanje bezbjednosti i zdravlja djece, studenata i osoblja kao i preventivnih mjera za suzbijanje širenja virusa. Sve škole i obrazovne ustanove opremljene su da osiguraju i održavaju poboljšane higijenske postupke i postupke čišćenja, a cjelokupno osoblje je obavješteno i obučeno da slijedi nove smjernice. Radnici u obrazovanju imaju zagarantovani pristup ličnoj zaštitnoj opremi. Opremu po potrebi i dodatna sredstva i osoblje obezbjeđuju javne vlasti . Uz to se uzima u obzir i situacija rizičnih i ranjivih učenika, osoblja i njihovih porodica

3. Neka pravičnost bude glavni prioritet

Pravičnost je glavni centar svih tranzicijskih planova, priznajući da uticaj pandemije nije jednak i da su već ugroženi studenti i prosvjetni radnici. Uspostavljena je struktura podrške za sve ugrožene studente i osoblje, za one koji trpe veće poteškoće i za studente koji nisu bili u mogućnosti da učestvuju u online učenjui ili kod kuće. Izrađena je strategija za rješavanje mogućih povećanja stope napuštanja školovanja, posvećujući posebnu pažnju djevojčicama i ženama, i onima koji su izloženi riziku od dječijeg rada.

4. Podrška fizičkom i emocionalnom blagostanju i oporavku

Postoje sistemi koji podržavaju dobrobit i mentalno zdravlje djece, studenata i nastavnog osoblja, uključujući i posebnu psihosocijalnu podršku i savjetovanje. Pored pandemije koja izaziva stalni stres i anksioznost, mnoga djeca, studenti i nastavno osoblje takođe će se teško vratiti u školu i prilagoditi se novim rutinama, kao i ograničenjima na društvenu interakciju. Namjenjena podrška dostupna je onima koji su možda pretrpili strah, zlostavljanje, nasilje ili neku drugu emocionalnu traumu.

5. Vjerujte profesionalizmu vaspitača

Vlasti u obrazovanju sarađuju sa prosvjetnim radnicima i njihovim sindikatima kako bi utvrdili i procjenili uticaj zatvorenosti škola na nastavu, učenje i dobrobit učenika. Bilo koji okvir za prelazak na obrazovanje na terenu izgrađen je na povjerenju u profesionalizam i pedagošku praksu obrazovne radne snage. Jasnost o bilo kojim zahtjevima za ocjenjivanje postignuta je u dijalogu sa vaspitačima i njihovim sindikatima kako bi se obezbjedio fer i jednak tretman svih učenika i stalna profesionalna autonomija vaspitača..


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!