Education International смјернице за поновно отварање школа и образовних установа

Education International смјернице за поновно отварање школа и образовних установа
Education International смјернице за поновно отварање школа и образовних установа

С обзиром да су школе и образовне установе затворене у већини земаља, постоје критична питања која владе морају узети у обзир, јер земље постепено почињу поново отварати предшколске, школске и високошколске установе. Важно је да владе транспарентно и континуирано комуницирају о плановима за поновно отварање образовања на лицу мјеста и о степену у коме су обавјештени савјетима здравствених стручњака. Континуирани социјални и политички дијалог с васпитачима и њиховим синдикатима је камен темељац сваке успјешне образовне стратегије.

1. Укључити се у дијалог о социјалној и политици

Јавне власти учествују у континуираном социјалном и политичком дијалогу са васпитачима и њиховим репрезентативним синдикатима и организацијама ради процјене потреба и договора о мјерама здравља и безбједности за студенте и запослене, као и о оквиру и ресурсима за прелазак на наставу и учење на терену. Узима се у обзир и додатно радно оптерећење које произилази из паралелних потреба наставе лицем у лице и интернета током постепеног поновног отварања школа. Права на раду наставника и наставног особља се поштују и одржавају се пристојни услови рада.

2. Осигурати здравље и сигурност образовних заједница

Постоји сагласност и јасноћа око хигијенских мјера неопходних за очување безбједности и здравља дјеце, студената и особља као и превентивних мјера за сузбијање ширења вируса. Све школе и образовне установе опремљене су да осигурају и одржавају побољшане хигијенске поступке и поступке чишћења, а цјелокупно особље је обавјештено и обучено да слиједи нове смјернице. Радници у образовању имају загарантовани приступ личној заштитној опреми. Опрему по потреби и додатна средства и особље обезбјеђују јавне власти . Уз то се узима у обзир и ситуација ризичних и рањивих ученика, особља и њихових породица

3. Нека правичност буде главни приоритет

Правичност је главни центар свих транзицијских планова, признајући да утицај пандемије није једнак и да су већ угрожени студенти и просвјетни радници. Успостављена је структура подршке за све угрожене студенте и особље, за оне који трпе веће потешкоће и за студенте који нису били у могућности да учествују у онлине учењуи или код куће. Израђена је стратегија за рјешавање могућих повећања стопе напуштања школовања, посвећујући посебну пажњу дјевојчицама и женама, и онима који су изложени ризику од дјечијег рада.

4. Подршка физичком и емоционалном благостању и опоравку

Постоје системи који подржавају добробит и ментално здравље дјеце, студената и наставног особља, укључујући и посебну психосоцијалну подршку и савјетовање. Поред пандемије која изазива стални стрес и анксиозност, многа дјеца, студенти и наставно особље такође ће се тешко вратити у школу и прилагодити се новим рутинама, као и ограничењима на друштвену интеракцију. Намјењена подршка доступна је онима који су можда претрпили страх, злостављање, насиље или неку другу емоционалну трауму.

5. Вјерујте професионализму васпитача

Власти у образовању сарађују са просвјетним радницима и њиховим синдикатима како би утврдили и процјенили утицај затворености школа на наставу, учење и добробит ученика. Било који оквир за прелазак на образовање на терену изграђен је на повјерењу у професионализам и педагошку праксу образовне радне снаге. Јасност о било којим захтјевима за оцјењивање постигнута је у дијалогу са васпитачима и њиховим синдикатима како би се обезбједио фер и једнак третман свих ученика и стална професионална аутономија васпитача..


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!