Dogovoreno formiranje radnih grupa za donošenje izmjena i dopuna svih zakona koji se odnose na materijalni i socijalni status zaposlenih u lokalnoj samoupravi upravi i javnim službama Republike Srpske

Pregovarački tim Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, koji je predvodio predsjednik Branko Zelenović, razgovarao je danas sa pomoćnicima ministra u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Srpske, Slavicom Lukić i Nikolom Kneževićem.

Dogovoreno formiranje radnih grupa za donošenje izmjena i dopuna svih zakona koji se odnose na materijalni i socijalni status zaposlenih u lokalnoj samoupravi upravi i javnim službama Republike Srpske
Dogovoreno formiranje radnih grupa za donošenje izmjena i dopuna svih zakona koji se odnose na materijalni i socijalni status zaposlenih u lokalnoj samoupravi upravi i javnim službama Republike Srpske

Pregovarački tim Sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, koji je predvodio predsjednik Branko Zelenović, razgovarao je danas sa pomoćnicima ministra u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Srpske, Slavicom Lukić i Nikolom Kneževićem.

Na sastanku održanom u Domu sindikata u Banjaluci, dogovoreno je da se formiraju radne grupe pomenutog granskog sindikata i resornog ministarstva, koje će raditi na usaglašavanju izmjena i dopuna svih zakona koji se odnose na materijalni  i socijalni, odnosno radno-pravni status  zaposlenih u lokalnoj samoupravi, upravi i javnim službama Republike Srpske.

Sastanku je prisustvovala i predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić, koja je informisala prisutne o konkretnim aktivnostima koje vodi Savez sindikata RS i Vlada Srpske, koje se odnose zaštitu i unapređenje ekonomsko-socijalnog položaja ovih kategorija radnika u Republici Srpskoj.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava