Dogovorene određene odredbe Opšteg kolektivnog ugovora, nastavak razgovora 12. marta

Dogovorene određene odredbe Opšteg kolektivnog ugovora, nastavak razgovora 12. marta
Dogovorene određene odredbe Opšteg kolektivnog ugovora, nastavak razgovora 12. marta

Na tripartitnom sastanku sa socijalnim partnerima dodatno su približeni pojedini stavovi pregovarača u socijalnom dijalogu i konkretno dogovorene određene odredbe Opšteg kolektivnog ugovora, koje se odnose na plaćeno odsustvo radnika, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske.

Nastavak razgovora zakazan je za utorak, 12. mart u Administrativnom centru Vlade Srpske, a današnji pregovori su deseti sastanak socijalnih partnera nakon što je stupanjem na snagu novog Zakona o radu 2016. godine prestao da važi ranije zaključeni Opšti kolektivni ugovor.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Srpske bilo je organizator današnjeg sastanka socijalnih partnera u Banjaluci na kojem su nastavljeni pregovori o Opštem kolektivnom ugovoru.

Sastankom je predsjedavao ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović, a prisustvovali su i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i ministar pravde Anton Kasipović.