Delegacija Sindikata pravosuđa Republike Srpske u radnoj posjeti Prijedoru

Delegacija Sindikata pravosuđa Republike Srpske u radnoj posjeti Prijedoru
Delegacija Sindikata pravosuđa Republike Srpske u radnoj posjeti Prijedoru

Dana 06. 11. 2017. godine delegacija Sindikata pravosuđa RS obišla je administrativne radnike u novoformiranim Okružnom sudu u Prijedoru i Okružnom privrednom sudu u Prijedoru. Tom prilikom radnicima je objašnjena uloga i značaj sindikalnog organizovanja, predočen dosadašnji rad Sindikata pravosuđa RS, kao i planovi za naredni period. Prezentovana je struktura organizovanja Sindikata pravosuđa RS, kao i Saveza sindikata RS.

Dogovoreno je da sekretar Sindikata pravosuđa RS, zajedno sa predsjednicom Sindikalne organizacije Osnovnog suda u Prijedoru, obezbjedi potrebnu dokumentaciju, kako bi bila osnovana sindikalna organizacija radnika zaposlenih u Okružnom sudu i Okružnom privrednom sudu u Prijedoru. Obostrana želja je da se registruje nova sindikalna organizacija do kraja godine.

Istog dana obavljen je i razgovor sa članovima Sindikalne organizacije u Osnovnom sudu u Prijedoru. Sa članovima je razgovarano o tekućim problemima, dinamici isplate zaostalih plata, problemima oko načina obračuna prevoza, kao i o drugim pitanjima bitnim za poboljšanje statusa radnika u ovoj pravosudnoj instituciji.

Obavljen je razgovor sa predsjednikom Okružnog suda u Prijedoru. Predsjednik ovog suda je dao punu podršku aktivnostima Sindikata pravosuđa Republike Srpske.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava