Потписивању Протокола присуствовао је и предсједник Европског економско-социјалног комитета Јоргос Дасис

Потписивању Протокола присуствовао је и предсједник Европског економско-социјалног комитета Јоргос Дасис

Потписивању Протокола присуствовао је и предсједник Европског економско-социјалног комитета Јоргос Дасис