Čestitka Saveza sindikata Republike Srpske povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija

Čestitka Saveza sindikata Republike Srpske povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija
Čestitka Saveza sindikata Republike Srpske povodom 3. maja, Svjetskog dana slobode medija

Savez sindikata Republike Srpske i granski sindikati Republike Srpske, novinarima i svim zaposlenim u elektronskim i štampanim medijima Republike Srpske, čestita 3. maj, Međunarodni dan slobode medija.

Danas novinari u Republici Srpskoj rade za veoma niske i neredovne plate, a mnogi već godinama rade na crno bez izgleda da legalizuju svoj radno – pravni status, iz čega je sasvim jasno da je meterijalni i ukupni društveni položaj ove kategorije zaposlenih izuzetno težak.

Uzroci ovakvog stanja su višestruki, a jedan od razloga je i taj što zaposleni u medijima Republike Srpske, osim malobrojnih izuzetaka nisu sindikalno organizovani, pa njihova prava iz rada postaju lak plijen neodgovornih i bahatih poslodavaca.

Ovo je prilika da još jednom pozovemo sve zaposlene u medijima Republike Srpske da se organizuju, jer iskustvo govori da niko osim njih samih uz punu podršku Saveza sindikata Republiike Srpske, neće zaštiti njihova dostignuta radnička i sindikalna prava.

Savez sindikata i granski sindikati Republike Srpske su uvijek bili i ostaće otvoreni za saradnju sa svim medijima pa i sa onim nedobronamjernim, jer smatraju da nema uspješnog ekonomskog i političkog razvoja nijedne države, niti njenih evropskih integracija bez pune slobode medija. Od izuzetnog je značaja da se u Srpskoj stvara ambijent za potpunu slobodu u radu novinara, te da prestanu prijetnje i napadi na medije i novinare, kao i svaki pritisak formalnih i neformalnih centara moći, kako bi informisanje bilo objektivno, pravovremeno i profesionalno u službi istine i svih građana.