76 godina rada preduzeća „ORAO“ AD Bijeljina

76 godina rada preduzeća „ORAO“ AD Bijeljina
76 godina rada preduzeća „ORAO“ AD Bijeljina

Dana 30.10.2020. godine, predsjednik Sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske, Tane Peulić je,  po pozivu menadžmenta  VZ „ORAO“ Bijeljina prisustvovao  76.godišnjici ovog preduzeća .

Tokom posjete razgovarao je sa izvršnim direktorima o stanju u preduzeću gdjesu informisali da preduzeće trenutno ima dovoljno posla, da se redovno isplaćuju plate i da nema otpuštanja radnika.

Nakon obavljenog razgovora sa menadžmentom, predsjednik Peulić je razgovarao sa predsjednikom sindikalne organizacije  i grupom radnika članova sindikata o stanju i funkcionisanju sindikalne organizacije.

Nakon ovog razgovora, Peulić je prisustvovao i polaganju vjenaca poginulim borcima -radnicima VZ „Orao“.


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava