7. oktobar – Svjetski dan dostojanstvenog rada

7. oktobar - Svjetski dan dostojanstvenog rada
7. oktobar - Svjetski dan dostojanstvenog rada

7. oktobar – Svjetski dan dostojanstvenog rada i ove godine, sasvim neobične, obilježavaju sve članice Međunarodne konfederacije sindikata, pa i Savez sindikata Republike Srpske, a u okviru globalnih politika za dostojanstven rad, koji je potpisala Šaran Barou, generalni sekretar Međunarodne konfederacije sindikata u povodu ovog, za radnike veoma važnog dana.

Savez sindikata Republike Srpske u okviru globalnih politika fokusira 5 prioritetnih ciljeva za

DOSTOJANSTVEN RAD

  1. Sigurno i zdravo radno mjesto i radna sredina

  2. Plata za dostojanstven život

  3. Socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita

  4. Perspektiva za mlade, žene i nezaposlene

  5. Socijalni dijalog – šansa za oporavak ekonomije, društva i države