107.ZASJEDANJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA Ženeva, 28.maj – 8.juni 2018.godine

107.ZASJEDANJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA Ženeva, 28.maj – 8.juni 2018.godine
107.ZASJEDANJE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA Ženeva, 28.maj – 8.juni 2018.godine

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, Ranka Mišić, učestvovaće u radu 107. zasjedanja Međunarodne organizacije rada koja se svake godine održava u Ženevi u sjedištu organizacije.

Na plenarnom zajsedanju razmatraće se izvještaji zemalja članica o primjeni konvencija i preporuka Međunarodne organizacije rada, o nasilju nad ženama i muškarcima u svijetu rada, strateškim zadacima socijalnog dijaloga i tripartizma u skladu sa Deklaracijom o socijalnoj pravdi za fer globalizaciju MOR-a iz 2008.godine i ostalim mnogobrojnim pitanjima.

Osim učešća u plenarnom zasjedanju, predsjednica Mišić će  se sastati sa predstavnicima iz Odjela za radnička pitanja i Odjela za dostojanstven rad.

Predsjednica Mišić će, u Delegaciji BiH koju predvodi zamjenik Ministra civilnih poslova BiH, učestvovati u zasjedanju u periodu od 4. do 8.juna 2018. godine.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!