Закон о измјенама и допунама Закона о раду објављен у Службеном гласнику Републике Српске – Исправљена велика неправда према радницима

Закон о измјенама и допунама Закона о раду објављен у Службеном гласнику Републике Српске - Исправљена велика неправда према радницима
Закон о измјенама и допунама Закона о раду објављен у Службеном гласнику Републике Српске - Исправљена велика неправда према радницима

У Службеном гласнику Републике Српске број 119/2021 објављен је Закон о измјенама и допунама Закона о раду, којим се област уређивања плата усклађује са чланом 39. Устава Републике Српске. То значи да се плате могу уређивати законом и Колективним уговором, што ће довести до тога да се ова област уреди, да се плате на реалним основама утврђују кроз колективне уговоре и преговарањем између послодаваца и синдиката. На тај начин ће  расти плате и неће се моћи дешавати да у једном предузећу НК и КВ радник, као и радници са ССС и ВСС примају плату до 540 КМ или незнатно више.

Новина је и да ће радник који прима најнижу плату имати и увећање по основу радног стажа. Наведеним измјенама  и допунама Закона о раду коначно се исправља велика неправда према радницима  који примају најнижу плату у привреди.

Савез синдиката Републике Српске је у протеклом периоду интезивно радио, како би наши захтјеви били прихваћени кроз законска рјешења.

Закон о измјенама и допунама Закона о раду (Сл. Гл. 119/21. 29.12.2021. године .пдф)


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!