Закључци са сједнице Републичког одбора Синдиката ОНК Републике Српске, 26.12.2018. године

Сједница Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске одржана је 26. децембра 2018. године , у Дому синдиката у Бањалуци
Сједница Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске одржана је 26. децембра 2018. године , у Дому синдиката у Бањалуци

Сједница Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске одржана је 26. децембра 2018. године , у Дому синдиката у Бањалуци.

Републички одбор Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске расправљао је о тренутним активностима у просвјети и култури Републике Српске, са посебним акцентом на уједначавање платних коефицијената са осталим буџетским корисницима.

Наиме, ових дана влада велика конфузија у вези најављеног повећања плата кроз уједначавање коефицијената за запослене у области просвјете и културе са осталим буџетским корисницима.

Синдикат ОНК Републике Српске и Савез синдиката Републике Српске су у претходном периоду изборили додатних 22 милиона КМ, који су у Буџету Републике Српске распоређени на ставкама бруто плата запослених за основно образовање, средње образовање, високо образовање и институције културе.

Ова чињеница је задовољавајућа јер су захтјеви Синдиката ОНК Републике Српске коначно  усвојени, односно, према запосленим у просвјети и култури Републике Српске исправља се неправда која траје већ 11 година. Ово је први корак у том смјеру.

Синдикат ОНК Републике Српске ни на који начин није креирао нити учествовао у начину расподјеле ових средстава, иако смо тражили да активно учествујемо у изради нових Закона о платама за области просвјете и културе Републике Српске.

Будући да нови Закони о платама нису донесени у Народној скупштини Републике Српске, Влада Републике Српске настоји да превазиђе проблем доношењем Уредбе која би ступила на снагу 1.1.2019. године и важила до ступања на снагу нових Закона о платама.

Садржај ове Уредбе и категорије које ће бити обухваћене њоме нам није познат и нисмо учествовали у креирању исте.

Закључци и захтјеви Синдиката ОНК Републике Српске су јасни, прецизни и недвосмислени: 

  1. Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске захтијева од Министарства просвјете и културе Републике Српске и Владе Републике Српске да од 1.1.2019. године, свим запосленим у просвјети и култури, повећање плате буде најмање 8 %, у складу са изјавама вискох функционера Републике Српске.
  2. Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске тражи од Министарства просвјете и културе Републике Српске да у изради свих аката, којима ће бити дефинисане плате радника, укључе представнике Синдиката.
  3. Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске  захтијева да у нови Закон о платама буду уврштена сва радна мјеста по систематизацији и организацији радних мјеста у области образовања и културе, која нису предвиђена важећим Законом о платама.
  4. Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске тражи од Министарства просвјете и културе Републике Српске и Министарства финансија Републике Српске да, што прије, а најкасније до 31.1.2019. године, буду измирена заостала дуговања по свим основама (склопљени Споразуми и судске извршне исправе).

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!