Zaključci sa sjednice Republičkog odbora Sindikata ONK Republike Srpske, 26.12.2018. godine

Sjednica Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske održana je 26. decembra 2018. godine , u Domu sindikata u Banjaluci
Sjednica Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske održana je 26. decembra 2018. godine , u Domu sindikata u Banjaluci

Sjednica Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske održana je 26. decembra 2018. godine , u Domu sindikata u Banjaluci.

Republički odbor Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske raspravljao je o trenutnim aktivnostima u prosvjeti i kulturi Republike Srpske, sa posebnim akcentom na ujednačavanje platnih koeficijenata sa ostalim budžetskim korisnicima.

Naime, ovih dana vlada velika konfuzija u vezi najavljenog povećanja plata kroz ujednačavanje koeficijenata za zaposlene u oblasti prosvjete i kulture sa ostalim budžetskim korisnicima.

Sindikat ONK Republike Srpske i Savez sindikata Republike Srpske su u prethodnom periodu izborili dodatnih 22 miliona KM, koji su u Budžetu Republike Srpske raspoređeni na stavkama bruto plata zaposlenih za osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, visoko obrazovanje i institucije kulture.

Ova činjenica je zadovoljavajuća jer su zahtjevi Sindikata ONK Republike Srpske konačno  usvojeni, odnosno, prema zaposlenim u prosvjeti i kulturi Republike Srpske ispravlja se nepravda koja traje već 11 godina. Ovo je prvi korak u tom smjeru.

Sindikat ONK Republike Srpske ni na koji način nije kreirao niti učestvovao u načinu raspodjele ovih sredstava, iako smo tražili da aktivno učestvujemo u izradi novih Zakona o platama za oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske.

Budući da novi Zakoni o platama nisu doneseni u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Vlada Republike Srpske nastoji da prevaziđe problem donošenjem Uredbe koja bi stupila na snagu 1.1.2019. godine i važila do stupanja na snagu novih Zakona o platama.

Sadržaj ove Uredbe i kategorije koje će biti obuhvaćene njome nam nije poznat i nismo učestvovali u kreiranju iste.

Zaključci i zahtjevi Sindikata ONK Republike Srpske su jasni, precizni i nedvosmisleni: 

  1. Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske zahtijeva od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Vlade Republike Srpske da od 1.1.2019. godine, svim zaposlenim u prosvjeti i kulturi, povećanje plate bude najmanje 8 %, u skladu sa izjavama viskoh funkcionera Republike Srpske.
  2. Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske traži od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske da u izradi svih akata, kojima će biti definisane plate radnika, uključe predstavnike Sindikata.
  3. Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske  zahtijeva da u novi Zakon o platama budu uvrštena sva radna mjesta po sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u oblasti obrazovanja i kulture, koja nisu predviđena važećim Zakonom o platama.
  4. Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske traži od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva finansija Republike Srpske da, što prije, a najkasnije do 31.1.2019. godine, budu izmirena zaostala dugovanja po svim osnovama (sklopljeni Sporazumi i sudske izvršne isprave).