Закључци са Шесте сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС ,Требиње, 09.06.2018. године

Закључци са Шесте сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС ,Требиње, 09.06.2018. године
Закључци са Шесте сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС ,Требиње, 09.06.2018. године

На Шестој сједници Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, одржаној 09.06.2018. године у Требињу, расправљало се о тренутним активностима у Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира РС и Савезу синдиката РС.

Након расправе донесени су сљедећи

З А К Љ У Ч Ц И

  1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, након поднесених информација од стране чланова Републичког одбора о стању у дјелатностима које чине овај синдикат, у погледу права радника, је констатовао да је стање око исплате плата и  осталих примања радника у свим предузећима редовно, с тим да и даље проблем представља непостојање колективних уговора.
  2. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС захтијева од Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац да реализује закључке донесене на Петој сједници Предсједништва ове синдикалне организације од 02.06.2018. године (Закљуци са Пете сједнице Предсједништва Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац су саставни дио ових Закључака).
  3. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС је прихватио информацију предсједника Синдикалне организације СХП ,,Целекс,, а.д. Бања Лука о стању у овом предузећу. Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС ће пратити имплементацију договореног Споразума о сарадњи који су усагласили менаџмент и синдикална организација овог предузећа, а који се односи на инвестиције у предузећу, задржавање постојећег броја радника и повећaње плата.
  4. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС даје пуну подршку Синдикалној организацији и менаџменту  предузећа ХИ ,,Дестилација,, Теслић у настојању да се од стране ЈПШ ,,Шуме Републике Српске,, а.д. Соколац испоштују потписани уговори и  овом предузећу обезбиједи сировина за нормалну производњу како би радници могли несметано да раде. Синдикална организација ХИ „Дестилација“ Теслић ће у сарадњи са Синдикатом шумарства, прераде дрвета и папира РС, информисати чланство о стању у предузећу и предузимати све потребне активности везане за обезбјеђивање сировине у складу са потписаним уговором.
  5. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске о реализацији Меморандума закљученог са Владом Републике Српске, везано за измјене и допуне законских прописа који се односе на Закон о раду РС, Закон о штрајку РС и Закону о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености РС. Прихваћена је и информација о активностима везаним за доношење Општег колективног уговора РС.
  6. О овим донесеним закључцима у што  краћем року упознати синдикално чланство.

Закључци са 6. сједнице РО Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!