Zaključci sa Šeste sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS ,Trebinje, 09.06.2018. godine

Zaključci sa Šeste sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS ,Trebinje, 09.06.2018. godine
Zaključci sa Šeste sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS ,Trebinje, 09.06.2018. godine

Na Šestoj sjednici Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, održanoj 09.06.2018. godine u Trebinju, raspravljalo se o trenutnim aktivnostima u Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS i Savezu sindikata RS.

Nakon rasprave doneseni su sljedeći

Z A K LJ U Č C I

  1. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, nakon podnesenih informacija od strane članova Republičkog odbora o stanju u djelatnostima koje čine ovaj sindikat, u pogledu prava radnika, je konstatovao da je stanje oko isplate plata i  ostalih primanja radnika u svim preduzećima redovno, s tim da i dalje problem predstavlja nepostojanje kolektivnih ugovora.
  2. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS zahtijeva od Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac da realizuje zaključke donesene na Petoj sjednici Predsjedništva ove sindikalne organizacije od 02.06.2018. godine (Zakljuci sa Pete sjednice Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac su sastavni dio ovih Zaključaka).
  3. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS je prihvatio informaciju predsjednika Sindikalne organizacije SHP ,,Celeks,, a.d. Banja Luka o stanju u ovom preduzeću. Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS će pratiti implementaciju dogovorenog Sporazuma o saradnji koji su usaglasili menadžment i sindikalna organizacija ovog preduzeća, a koji se odnosi na investicije u preduzeću, zadržavanje postojećeg broja radnika i povećanje plata.
  4. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS daje punu podršku Sindikalnoj organizaciji i menadžmentu  preduzeća HI ,,Destilacija,, Teslić u nastojanju da se od strane JPŠ ,,Šume Republike Srpske,, a.d. Sokolac ispoštuju potpisani ugovori i  ovom preduzeću obezbijedi sirovina za normalnu proizvodnju kako bi radnici mogli nesmetano da rade. Sindikalna organizacija HI „Destilacija“ Teslić će u saradnji sa Sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira RS, informisati članstvo o stanju u preduzeću i preduzimati sve potrebne aktivnosti vezane za obezbjeđivanje sirovine u skladu sa potpisanim ugovorom.
  5. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, prihvatio je informaciju o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske o realizaciji Memoranduma zaključenog sa Vladom Republike Srpske, vezano za izmjene i dopune zakonskih propisa koji se odnose na Zakon o radu RS, Zakon o štrajku RS i Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti RS. Prihvaćena je i informacija o aktivnostima vezanim za donošenje Opšteg kolektivnog ugovora RS.
  6. O ovim donesenim zaključcima u što  kraćem roku upoznati sindikalno članstvo.

Zaključci sa 6. sjednice RO Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS