Zaključci sa Šeste sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS ,Trebinje, 09.06.2018. godine

Zaključci sa Šeste sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS ,Trebinje, 09.06.2018. godine
Zaključci sa Šeste sjednice Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS ,Trebinje, 09.06.2018. godine

Na Šestoj sjednici Republičkog odbora Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, održanoj 09.06.2018. godine u Trebinju, raspravljalo se o trenutnim aktivnostima u Sindikatu šumarstva, prerade drveta i papira RS i Savezu sindikata RS.

Nakon rasprave doneseni su sljedeći

Z A K LJ U Č C I

  1. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, nakon podnesenih informacija od strane članova Republičkog odbora o stanju u djelatnostima koje čine ovaj sindikat, u pogledu prava radnika, je konstatovao da je stanje oko isplate plata i  ostalih primanja radnika u svim preduzećima redovno, s tim da i dalje problem predstavlja nepostojanje kolektivnih ugovora.
  2. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS zahtijeva od Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac da realizuje zaključke donesene na Petoj sjednici Predsjedništva ove sindikalne organizacije od 02.06.2018. godine (Zakljuci sa Pete sjednice Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac su sastavni dio ovih Zaključaka).
  3. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS je prihvatio informaciju predsjednika Sindikalne organizacije SHP ,,Celeks,, a.d. Banja Luka o stanju u ovom preduzeću. Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira RS će pratiti implementaciju dogovorenog Sporazuma o saradnji koji su usaglasili menadžment i sindikalna organizacija ovog preduzeća, a koji se odnosi na investicije u preduzeću, zadržavanje postojećeg broja radnika i povećanje plata.
  4. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS daje punu podršku Sindikalnoj organizaciji i menadžmentu  preduzeća HI ,,Destilacija,, Teslić u nastojanju da se od strane JPŠ ,,Šume Republike Srpske,, a.d. Sokolac ispoštuju potpisani ugovori i  ovom preduzeću obezbijedi sirovina za normalnu proizvodnju kako bi radnici mogli nesmetano da rade. Sindikalna organizacija HI „Destilacija“ Teslić će u saradnji sa Sindikatom šumarstva, prerade drveta i papira RS, informisati članstvo o stanju u preduzeću i preduzimati sve potrebne aktivnosti vezane za obezbjeđivanje sirovine u skladu sa potpisanim ugovorom.
  5. Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS, prihvatio je informaciju o aktivnostima Saveza sindikata Republike Srpske o realizaciji Memoranduma zaključenog sa Vladom Republike Srpske, vezano za izmjene i dopune zakonskih propisa koji se odnose na Zakon o radu RS, Zakon o štrajku RS i Zakonu o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti RS. Prihvaćena je i informacija o aktivnostima vezanim za donošenje Opšteg kolektivnog ugovora RS.
  6. O ovim donesenim zaključcima u što  kraćem roku upoznati sindikalno članstvo.

Zaključci sa 6. sjednice RO Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira RS


Poslednje vijesti

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka u posjeti preduzeću Vodovod Srbac

Aktivnosti u sindikalnim organizacijama
Danas je na poziv predsjednika sindikalne organizacije Vodovod Srbac Milovana Dobrnjca kolektiv posjetio izvršni sekretar Regionalnog sindikalnog centra Banjaluka Goran Savanović. Tema razgovora bio je tekst novog predloga Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti koji [opširnije]