Закључци са Десете сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, 22.06.2019. године

Закључци са Десете сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, 22.06.2019. године
Закључци са Десете сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, 22.06.2019. године

На Десетој сједници Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, одржаној 22.06.2019.године, расправљало се о актуелној ситуацији и о тренутним активностима у Синдикату шумарства, прераде дрвета и папира РС и Савезу синдиката РС.

Након свеобухватне расправе расправе донесени су сљедећи

З А К Љ У Ч Ц И

 1.  Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске задужује Јединствену удружену синдикалну организацију ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац да активно прати анализу примјене усвојене систематизације радних мјеста у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац.
  Јединствена удружена синдикална организација у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац је дужна да уколико дође до евентуалног вишка радника по организационим дијеловима, о томе одмах, у писаној форми, обавијести Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС, синдикалне организације и чланство, како би сви заједно реаговали у заштити права и интереса наших чланова.
 2.  Анализирајући стање по дјелатностима, Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске је закључио да се у појединим дијеловима ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац не примјењују поједине одредбе закљученог Колективног уговора, посебно у дијелу који се односи на примјену потписане цијене рада. Задужује се Јединствена удружена синдикална организација у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и синдикалне организације по организационим дијеловима да активно прате примјену закљученог колективног уговора по питању материјалног положаја радника (исплате плата, осталих примања и поштивање цијене рада).
  О свим евентуалним повредама права радника потребно је обавјестити Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, који ће преко служби Савеза синдиката Републике Српске и надлежних институција реаговати у заштити права и интереса радника.
 3.  Препоручује се синдикалним организацијама да организују спортско – рекреативне сусрете у што масовнијем броју, како би се испред синдикалних организација формирале екипе за заједничке спортске игре (Шумаријаду).
  Задужује се Јединствена удружена синдикална организација у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац да координира све потребне активности у том правцу, како би се спортске игре, као и у ранијем периоду организовале о трошку послодавца.
  У наредном периоду радићемо и на активностима око одржавања спортско – рекреативних сусрета у оквиру свих синдикалних организација које дјелују у саставу гранског синдиката.
 4.  Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС је констатовао да се број чланова у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д.Соколац и другим предузећима из ових области повећава, што је добар знак повјерења у наш Синдикат.
  Потребно је и даље интензивирати активности на враћању и омасовљењу чланства у нашем Синдикату.
 5.  Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске је прихватио информацију о стању у предузећу СХП „Целекс“ а.д. Бања Лука и дао пуну подршку у реализацији примјене и поштивања Меморандума о узајамној сарадњи закљученог између синдикалне организације и руководства овог предузећа.
  Синдикалној организацији СХП „Целекс“ а.д. Бања Лука на располагању стоје Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске и Служба за бесплатну правну помоћ Савеза синдиката Републике Српске.
 6.  Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске је са огорчењем прихватио информацију да је Унија удружења послодаваца Републике Српске одбила потписати испреговарани текст Општег колективног уговора, иако је прихваћен њихов захтјев да се на регрес до 450,00 КМ не уплаћују порези и доприноси.
  Сматрамо да је незакључивање Општег колективног уговора један од кључних разлога за одлазак радне снаге из Републике Српске.
  Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, упућује иницијативу Предсједништву Савеза синдиката Републике Српске, да се размотри питање преиспитивања репрезентативности Уније удружења послодаваца Републике Српске, како би се коначно утврдило кога они представљају и чије интересе штите.
 7.  Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС прихватио је информације о активностима Савеза синдиката Републике Српске који се односи на реализацију Меморандума о заједничким мјерама закљученог са Владом Републике Српске, с посебним акцентима на рад радних група у којим Савез синдиката РС има своје представнике и то:
  – Измјена и допуна Закона о раду РС
  – Измјена и допуна Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености РС
  – Закон о инспекцијама РС и
  – Закон о штрајку РС
 8.  Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске је прихватио информацију о усвојеном Закону о подстицајима у привреди Републике Српске и истакао да наведени Закон фаворизује послодавце који су радили у сивој зони.
 9.  О овим донесеним закључцима у што краћем року упознати синдикално чланство.

Закључци са Десете сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, 22.06.2019. године (.пдф)


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!