Закључци са 16. сједнице Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске

Закључци са 16. сједнице Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске
Закључци са 16. сједнице Предсједништва Савеза синдиката Републике Српске

На 16. сједници Предсједништва Савез синдиката Републике Српске, одржаној 07.08.2020. године, у Бањој Луци, расправљало се о тренутним активностима Савеза синдиката Републике Српске и гранских синдиката, процјени активности у наредном периоду, као и о начину обиљежавања 28. година рада и дјеловања Савеза синдиката Републике Српске, са посебним акцентом на здравље и положај радника за вријеме епидемије.

Након закључене расправе, Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске донијело је сљедеће:

ЗАКЉУЧКЕ

1. Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске је, након разматрања активности Савеза синдиката Републике Српске и гранских синдиката, закључило да је неопходно, пратећи епидемиолошку ситуацију, одржати састанке са свим предсједницима синдикалних организација, члановима синдикалних одбора и послодавцима, по регијама, уз присуство предсједника гранских синдиката, извршних секретара и представника Савеза синдиката Републике Српске, с циљем рјешавања проблема и пружања подршке раду синдикалним организацијама.

2. Приоритетне активности које тренутно проводе Савез синдиката Републике Српске и грански синдикати су:

– очување здравља радника и досљедна примјена Закона о заштити на раду, уз поштовање свих препорука и мјера Републичког штаба за ванредне ситуације;
– очување радних мјеста;
– очување достигнутог нивоа права радника, користећи све инструменте који су на располагању синдикату.

3. Реализација закључака 1. и 2. треба да допринесе што бржем стварању услова за побољшање материјално социјалног положаја радника, кроз преговоре са послодавцима и Владом Републике Српске.

4. Савез синдиката Републике Српске ће 25. августа 2020. године, у Теслићу, у складу са епидемиолошком ситуацијом, обиљежити 28. година рада и дјеловања Савеза синдиката Републике Српске, под слоганом „Здравље испред свега“.

Савез синдиката Републике Српске ће одржати Конференцију посвећену безбједности и здрављу на раду у вријеме пандемије COVID -19.

Циљ Конференције је да се након презентовања стања из ове области у привредном (грађевинарство, рударство и шумарство) и јавном сектору, изврши анализа постојећег стања која ће послужити за стратешки документ у вези измјена постојећег Закона о заштити на раду Републике Српске и доношења Стратегије заштите на раду.

У раду Конференције учествоваће представници који се искључиво баве безбједношћу и здрављем на раду, представници надлежног министарства и инспекције, као и представници Савеза синдиката Републике Српске.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!