Закључци са 15. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС

Закључци са 15. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС
Закључци са 15. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС

На 15. сједници Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС, одржаној 25.07.2020.године у Требињу, расправљало се о стању у предузећима из области шумарства, прераде дрвета и папира  за вријеме пандемије вируса Covid-19, са посебним акцентом на заштиту на раду и  здравље радника, услове рада, плате, накнаде и евентуално отпуштање радника, те о активностима Савеза синдиката Републике Српске.

Након свеобухватне расправе донесени су сљедећи  

З А К Љ У Ч Ц И

 

  1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, прихватио је информацију о активностима Савеза синдиката Републике Српске, везану за реализацију захтјева Савеза синдиката Републике Српске упућених Влади Републике Српске, који се односе на заштиту права радника за вријеме ванредног стања (обезбјеђивање заштитне опреме у циљу очувања здравља радника, исплата доприноса и најниже бруто плате за мјесеце март, април и мај, помоћ предузећима која су отежано пословала и имала смањен промет.
    Прихваћена је информација о раду радних група на изради законских рјешења, које се односе на Закон о спречавању узнемиравања на раду и Закон о професионалној рехабилитацији инвалида.
  1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, на основу изнесених информација од стране чланова Републичког одбора, констатовао је да у области шумарства, прераде дрвета и папира за вријеме пандемије вируса Covid-19 није било злоупотребе права радника регулисаних Колективним уговором, која се односе на исплату плата и осталих примања нити отпуштања радника, те да уз поштивање мјера заштите и здравља на раду  није дошло до обољевања радника као ни  до заустављања производње у области шумарства, прераде дрвета и папира.
    Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске закључио је да је неопходно интензивирати активности везене за захтјев упућен Влади Републике Српске за прецизније и јасније дефинисање питања института плате, увећања плате и других примања, јасније дефинисање појма најниже плате и услова под којима се може исплаћивати најнижа плата, те дефинисање других елемената на којима почива систем плата у Републици Српској.
  1. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, подржава активности Синдикалне организације СХП „Целекс“ а.д. Бања Лука, које се односе на рјешавање отворених питања према послодавцу. Уколико се до краја септембра не постигне договор по овим питањима, у рјешавање ових проблема, активно ће се укључити Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске и Савез синдиката Републике Српске.

  2. Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске тражи од Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац да интензивира активности у вези имплементације Правилника о систематизацији радних мјеста у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, како не би дошло до нарушавања права у смислу исказивања вишка радника, као и да се у наредних седам дана одржи сједница Предсједништва Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац на којој ће се анализирати стање у синдикалним организацијама, као и друга питања везана за примјену Колективног уговора укључујући и преговоре око висине исплате регреса за коришћење годишњег одмора за 2020.годину.

  3. Да се све структуре Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске, ангажују на синдикализацији и едукацији везано за значај чланства у Савезу синдиката Републике Српске, посебно у срединама гдје немамо организован синдикат или гдје су радници прешли у „жути“ синдикат.

  4. О овим донесеним закључцима у што краћем року упознати синдикално чланство.

Све активности Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске и активности Савеза синдиката Републике Српске можете пратити путем веб странице Савеза синдиката Републике  Српске,www.savezsindikatars.org

 

Закључци са 15. сједнице Републичког одбора Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира РС (.пдф)


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!