Закључци Предсједништва Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац

Закључци Предсједништва Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац
Закључци Предсједништва Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ "Шуме Републике Српске" а.д. Соколац

На седмој сједници Предсједништва ( Синдикалног одбора ) Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, одржаној 23.03.2019. године, у Регионалном синдикалном центру Требиње у Требињу, на којој се разматрало о Анализи стања у организационим  дјеловима у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, Информацији  о активностима Јединствене удружене синдикалне организације  у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац као и о Плану активности за наредни период донесени су сљедећи:

ЗАКЉУЧЦИ

 1. Потписивање Колективног уговора за запослене у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац  је од великог значаја за све раднике чиме су побољшана права радника;
 2. Одредбе Колективног уговора, односно не поштује се примјена цијене рада од 130,00КМ у  „Центару за газдовање кршом“ Требиње, ШГ „Панос“ Вишеград, ШГ „Мајевица“ Лопаре и у ШГ „Бања Лука“ Бања Лука;
 3. Права радника, по основу накнада за превоз и других новчаних примања,  као и синдикална накнада се не поштују у  „Центру за газдовање кршом“ Требиње. Цијена рада у овом газдинству је једнострано смањена без сагласности Синдиката;
 4. Јединствена удружена синдикална организација ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац  да поднесе захтјев Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и директору „Центра за газдовање кршом“ Требиње за рјешавање проблема око примјене цијене рада за обрачун плата;
 5. Да Служба за бесплатну правну помоћ Савеза Синдиката Републике Српске помогне Синдикалној организацији ШГ „Вучевица“ Чајниче око подношења кривичне пријаве против директора због продаје асортимената без валидних уговора, а предсједник Јединствене удружене синдикалне организације ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац да се додатно ангажује у  рјешавању проблема око примјене Колективног уговора у Центру за газдовање кршом, Требиње;
 6. Да Јединствена удружена синдикална организација поднесе захтјев Јавном предузећу „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац са питањем ко плаћа новчане казне које су изречене одговорним лицима у Шумским газдинствима у разним поступцима;
  – Поднесе захтјев Надзорном одбору ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац за појашњење, зашто се ради план консолидације кад је предузеће исказало позитивно пословање за 2018. годину.
  – Поднесе захтјев управи ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац да се радницима овог предузећа дозволи набавка огревног дрвета по повољнијим цијенама у односу на остале купце;
 7. У синдикалним организацијама ШГ „Горица“ Шипово, ШГ “ Височник“ Хан Пјесак, ШГ „Маглић“ Фоча, ШГ „Лисина“ Мркоњић Град, ШГ „Зеленгора“ Калиновник интензивирати синдикалне активности како би ове синдикалне организације постале већинске, а предсједници примали синдикалну накнаду;
 8. Предсједништво ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац  дало је сагласност и пуну подршку свим активностима које води Савез Синдиката Републике Српске са социјалним партнерима око потписивања Општег колективног уговора и примјене законских прописа;
 9. О свим донесеним закључцима потребно је упознати чланство.

Закључци Предсједништва Јединствене удружене синдикалне организације у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац (.пдф)

Наше активности можете пратити и на сајту Савеза Синдиката Републике Српске www.savezsindikatars.org


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!