Zaključci Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac

Zaključci Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac
Zaključci Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac

Na sedmoj sjednici Predsjedništva ( Sindikalnog odbora ) Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, održanoj 23.03.2019. godine, u Regionalnom sindikalnom centru Trebinje u Trebinju, na kojoj se razmatralo o Analizi stanja u organizacionim  djelovima u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, Informaciji  o aktivnostima Jedinstvene udružene sindikalne organizacije  u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac kao i o Planu aktivnosti za naredni period doneseni su sljedeći:

ZAKLJUČCI

 1. Potpisivanje Kolektivnog ugovora za zaposlene u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac  je od velikog značaja za sve radnike čime su poboljšana prava radnika;
 2. Odredbe Kolektivnog ugovora, odnosno ne poštuje se primjena cijene rada od 130,00KM u  „Centaru za gazdovanje kršom“ Trebinje, ŠG „Panos“ Višegrad, ŠG „Majevica“ Lopare i u ŠG „Banja Luka“ Banja Luka;
 3. Prava radnika, po osnovu naknada za prevoz i drugih novčanih primanja,  kao i sindikalna naknada se ne poštuju u  „Centru za gazdovanje kršom“ Trebinje. Cijena rada u ovom gazdinstvu je jednostrano smanjena bez saglasnosti Sindikata;
 4. Jedinstvena udružena sindikalna organizacija JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac  da podnese zahtjev Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i direktoru „Centra za gazdovanje kršom“ Trebinje za rješavanje problema oko primjene cijene rada za obračun plata;
 5. Da Služba za besplatnu pravnu pomoć Saveza Sindikata Republike Srpske pomogne Sindikalnoj organizaciji ŠG „Vučevica“ Čajniče oko podnošenja krivične prijave protiv direktora zbog prodaje asortimenata bez validnih ugovora, a predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac da se dodatno angažuje u  rješavanju problema oko primjene Kolektivnog ugovora u Centru za gazdovanje kršom, Trebinje;
 6. Da Jedinstvena udružena sindikalna organizacija podnese zahtjev Javnom preduzeću „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac sa pitanjem ko plaća novčane kazne koje su izrečene odgovornim licima u Šumskim gazdinstvima u raznim postupcima;
  – Podnese zahtjev Nadzornom odboru JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac za pojašnjenje, zašto se radi plan konsolidacije kad je preduzeće iskazalo pozitivno poslovanje za 2018. godinu.
  – Podnese zahtjev upravi JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac da se radnicima ovog preduzeća dozvoli nabavka ogrevnog drveta po povoljnijim cijenama u odnosu na ostale kupce;
 7. U sindikalnim organizacijama ŠG „Gorica“ Šipovo, ŠG “ Visočnik“ Han Pjesak, ŠG „Maglić“ Foča, ŠG „Lisina“ Mrkonjić Grad, ŠG „Zelengora“ Kalinovnik intenzivirati sindikalne aktivnosti kako bi ove sindikalne organizacije postale većinske, a predsjednici primali sindikalnu naknadu;
 8. Predsjedništvo JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac  dalo je saglasnost i punu podršku svim aktivnostima koje vodi Savez Sindikata Republike Srpske sa socijalnim partnerima oko potpisivanja Opšteg kolektivnog ugovora i primjene zakonskih propisa;
 9. O svim donesenim zaključcima potrebno je upoznati članstvo.

Zaključci Predsjedništva Jedinstvene udružene sindikalne organizacije u JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac (.pdf)

Naše aktivnosti možete pratiti i na sajtu Saveza Sindikata Republike Srpske www.savezsindikatars.org


Najvažnije aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske u borbi za radnička prava