Закључак синдикалног одбора “ Алумина “ Зворник

Закључак синдикалног одбора " Алумина " Зворник
Закључак синдикалног одбора " Алумина " Зворник

Синдикални одбор Синдикалне организације „Алумина“ Зворник не прихвата Приједлог Правилника о раду, број: А3-270718/04 од 27.07.2018. године, у складу са Закључком Синдикалног одбора Синдиката металске индустрије и рударства Републике Српске и Удружења послодаваца металске индустрије и рударства Републике Српске од 19.04.2016. године.

О б р а з л о ж е њ е 

Наиме, Закључком од 19.04.2016. године,  који су донијели Синдикат металске индустрије и рударства Републике Српске и Удружења послодаваца металске индустрије и рударства Републике Српске, прописано је да, у складу са чланом 269. став (2) Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, број:1/16) нису стављени ван снаге колективни уговори закључени код послодавца (појединачни), па исти остају на снази и примјењиваће се у области металске индустрије до закључивање посебног Колективног уговора за запослене у области металске индустрије и рударства РС.

Такође, Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске доставило је Мишљење, број: 16-04/12-12-343-3/16 од 07.11.2018. године којим је потврдило горе наведени Закључак, односно да Закон о раду Републике Српске  није ставио ван снаге појединачне колективне уговоре и њихове одредбе, осим ако нису у супротности са изричитим одредбама Закона, тако да и даље обавезују његове потписнике. Нагласили су да, у складу са чланом 9. Став (2) Закона о раду,  не постоје сметње да се и даље примјењују одредбе раније закључених појединачних колективних уговора, уколико су исте, по радника, повољније од Закона о раду и Одлуке Владе Републике Српске.

На снази је Колективни уговор за запослене у „Алумина„ д.о.о. Зворник, и исти се примјењује.
На снази је Колективни уговор за запослене у „Алумина„ д.о.о. Зворник, и исти се примјењује.

Опреза ради истичемо, да су чланом 3. Закона о раду дефинисани услови доношења Правилника о раду.

На основу свега наведеног, Синдикални одбор синдикалне организације „Алумина“ Зворник одбија у потпуности Правилник о раду , број: А3-270718/04 од 27.07.2018. године, јер је на снази Колективни уговор за запослене у „Алумина„ д.о.о. Зворник, и исти се примјењује.

Погледајте документ


 

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!