Успјешно завршена још једна синдикална школа

Успјешно завршена још једна синдикална школа
Успјешно завршена још једна синдикална школа

У оквиру својих програмских активности Савез синдиката Републике Српске је и ове године организовао школу за активисте из различитих гранских синдиката. Школу су похађали чланови органа, предсједници Синдикалних организација и млади синдикални активисти који су предложени од стране гранских синдиката. Кроз школу, која се састојала од три модула (викенд семинара) синдикални активисти су имали могућност да стекну  знање и размјене искуства и информације о темама које су значајне за рад Синдиката и то из области радног законодавства, колективног преговарања, социјалног дијалога, међународних конвенција, Закона о штрајку, основа синдикализма, јавног наступа и међусобне комуникације, те другим релевантним темама и активностима које проводе Савез синдиката РС и грански синдикати.
Синдикални активисти ће стечена знања која су стекли  кроз различите облике радионица и вјежби и интерактивног рада са предавачима, пренијети у своје синдикалне организације и гранске синдикате из којих долазе, те радити на бољој комуникацији, размјени информација и омасовљењу чланства, са циљем заштите права и интереса чланова синдиката.

Школа је одржана заједно са синдикалним активистима из Савеза самосталних синдиката БиХ,  а уз подршку Фондације Фридрих Еберт.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!