У Влади Српске представљена Стратегија заштите на раду у Републици Српској – Обиљежена Европска недјеља безбиједности и здравља на раду

У Влади Српске представљена Стратегија заштите на раду у Републици Српској - Обиљежена Европска недјеља безбиједности и здравља на раду
У Влади Српске представљена Стратегија заштите на раду у Републици Српској - Обиљежена Европска недјеља безбиједности и здравља на раду

У Влади Републике Српске је 27.10.2021. године одржана Конференција поводом обиљежавања Европске недјеље безбиједности и здравља на раду, на којој је представљена Стратегија заштите на раду у Републици Српској за период 2021-2024. година, а на овом важном документу интезивно је, пуне четири године, користећи све своје ресурсе и капацитете, радио управо Савез синдиката Републике Српске. Документ је представљен представницима Министарства рада и борачко инвалидске заштите РС, Министарству здравља РС, Министарству привреде и предузетништва РС, Министарству енергетике и рударства РС, Републичкој управи за инспекцијске послове, Унији удружења послодаваца, Заводу за медицину рада и спорта РС, као и лиценцираним кућама и овлаштеним организацијама из области заштите и здравља на раду.

Ранка Мишић, предсједница Савеза синдиката РС, у име предлагача Стратегије, истакла је важност овог документа чија би примјена требало да доведе до новог Закона о заштити и здрављу на раду, а он до низа подзаконских аката како би се ова област боље уредила. Ријеч је о области која није у фокусу интересовања и оних који би требало да буду заинтересовани и да се тиме баве, а то су лица у привредним друштвима задужена за заштиту на раду, као и самих послодаваца.

Мира Васић, помоћник министра за рад и запошљавање Републике Српске рекла је да је пет повреда на раду са смртним исходом евидентирано у Републици Српској за осам мјесеци ове године, а било их је и у септембру и октобру. У том периоду евидентирано је и 649 лакших повреда на раду, као и 47 тешких повреда на раду.

Стратегија заштите на раду у Републици Српској за период од 2021. до 2024. године усвојена је 14.10.2021. године на 141. сједници Владе Републике Српске. Стратегија заштите на раду важна је за све раднике у Српској, јер ће побољшати заштиту здравља на раду свих радника, а све у циљу стварања безбједних услова рада, што би довело до смањења повреда на раду (лакших, тешких и повреда са смртним исходом). Општи циљ Стратегије заштите на раду у Републици Српској представља очување и унапријеђење здравља радно активног становништва – безбједна и здрава радна мјеста за све запослене у Републици Српској. Суштина Стратегије представља израду Централног регистра – дигитализација повреда на раду, (лакших, тешких, повреда са смртним исходом, професионалних болести и болести у вези са радом), увођење Јединственог централног регистра повреда обезбиједио би бројне позитивне ефекте: брзу и ефикасну електронску стандардизовану пријаву повреда на раду, смањивање трошкова пријаве повреде на раду и доступност података о извору, узроку и осталим аспектима повреда на раду. Евиденција би, успостављањем базе података, дала могућност контроле запослених односно пријављених лица код послодаваца, те плаћање обавезних доприноса или осигурања за случај повреде на раду.

Стратегија заштите на раду у Републици Српској за период од 2021. до 2024. године објављена је у Службеном гласнику Републике Српске бр 96/21. На Конференцији поводом обиљежавања Европске недјеље безбиједности и здравља на раду, испред Савеза синдиката РС, присуствовали су и Горан Станковић, генерални секретар СС РС, Никола Шобат, члан Одбора за заштиту на раду и члан Радне групе за израду Стратегије испред Савеза синдиката РС, Александра Јакшић, стручни сарадник за заштиту на раду у СС РС и Игор Ратковић, дипломирани правник у Савезу синдиката РС.


НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!