Трипартитна Конференција “ Импликације неолибералне штедње, међународних финансијских институција и европске директиве за економију на правни оквир у Републици Српској „

Трипартитна Конференција " Импликације неолибералне штедње, Међународних финансијских институција и европске директиве за економију на правни оквир у Републици Српској

14. и 15. јула у Дому синдиката у Бањалуци биће одржана Трипартитна конференција о теми:

“ ИМПЛИКАЦИЈЕ НЕОЛИБЕРАЛНЕ ШТЕДЊЕ, МЕЂУНАРОДНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТИТУЦИЈА И ЕВРОПСКЕ ДИРЕКТИВЕ ЗА ЕКОНОМИЈУ НА ПРАВНИ ОКВИР У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ „

Ову конференцију Савез синдиката Републике Српске је организовао у сарадњи са Америчким центром солидарности – Програм за Балкан, који су након дуго година отворили своју канцеларију у Београду за подршку синдикатима из земаља бивше Југославије.
Циљ конференције је био да се социјалним партнерима пошаље порука о економско – социјалном положају радника и њихових породица у Републици Српској са посебним акцентом на Закон о раду, о неолибералним штедњама, утицају међународних финансијских институција и примјени Европске директиве за економију.
Поред дискусије о овим значајним темама, на Конференцији су учесници имали прилику чути мишљења и искуства колега из Америчког центра солидарности о развоју стратешког приступа синдиката овом проблему што је имало за циљ креирање платформе рада Савеза синдиката Републике Српске са овим Центром у наредном периоду, односно до јула 2018. године.
Закључено је да је синдикат незаобилазан у грађењу демократије, правде, правичности и достојанственог живота људи, те да смо добили нову наду за будућу сарадњу и идеје које ћемо заједнички имплементирати са овим Центром.Такође је закључено да је примјена ратификованих конвенција од круцијалног значаја те да се нађе модел односно најефикаснији систем како би владе приволили да их уграђује у законодавство, али и примјењује.
Приликом расправе о проблему сиве економије, закључено је да се синдикати морају више укључивати у изради стратешких докумената на нивоу државе, као и јачању сарадње са контролним органима, што ће допринијети њиховом бољем и ефикаснијем раду.
Учешће у раду на Конференције су, поред предсједнице Савеза синдиката Републике Српске, Ранке Мишић и предсједника гранских синдиката, узели и наши социјални партнери из Владе РС, министарстава рада и борачко-инвалидске заштите, пољопривреде, унутрашњих послова, Уније удружења послодаваца ,као и директор Програма за Балкан, Лори Клеменс (Laurie Clements ).

Циљ конференције је био да се социјалним партнерима пошаље порука о економско – социјалном положају радника и њихових породица у Републици СрпскојУчешће у раду на Конференције су, поред предсједнице Савеза синдиката Републике Српске, Ранке Мишић и предсједника гранских синдиката, узели и наши социјални партнери из Владе РС, министарстава рада и борачко-инвалидске заштите, пољопривреде, унутрашњих послова, Уније удружења послодаваца ,као и директор Програма за Балкан, Лори Клеменс (Laurie Clements )Закључено је да је синдикат незаобилазан у грађењу демократије, правде, правичности и достојанственог живота људи

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!