Tripartitna Konferencija “ Implikacije neoliberalne štednje, međunarodnih finansijskih institucija i evropske direktive za ekonomiju na pravni okvir u Republici Srpskoj „

Tripartitna Konferencija " Implikacije neoliberalne štednje, Međunarodnih finansijskih institucija i evropske direktive za ekonomiju na pravni okvir u Republici Srpskoj

14. i 15. jula u Domu sindikata u Banjaluci biće održana Tripartitna konferencija o temi:

“ IMPLIKACIJE NEOLIBERALNE ŠTEDNJE, MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA I EVROPSKE DIREKTIVE ZA EKONOMIJU NA PRAVNI OKVIR U REPUBLICI SRPSKOJ „

Ovu konferenciju Savez sindikata Republike Srpske je organizovao u saradnji sa Američkim centrom solidarnosti – Program za Balkan, koji su nakon dugo godina otvorili svoju kancelariju u Beogradu za podršku sindikatima iz zemalja bivše Jugoslavije.
Cilj konferencije je bio da se socijalnim partnerima pošalje poruka o ekonomsko – socijalnom položaju radnika i njihovih porodica u Republici Srpskoj sa posebnim akcentom na Zakon o radu, o neoliberalnim štednjama, uticaju međunarodnih finansijskih institucija i primjeni Evropske direktive za ekonomiju.
Pored diskusije o ovim značajnim temama, na Konferenciji su učesnici imali priliku čuti mišljenja i iskustva kolega iz Američkog centra solidarnosti o razvoju strateškog pristupa sindikata ovom problemu što je imalo za cilj kreiranje platforme rada Saveza sindikata Republike Srpske sa ovim Centrom u narednom periodu, odnosno do jula 2018. godine.
Zaključeno je da je sindikat nezaobilazan u građenju demokratije, pravde, pravičnosti i dostojanstvenog života ljudi, te da smo dobili novu nadu za buduću saradnju i ideje koje ćemo zajednički implementirati sa ovim Centrom.Takođe je zaključeno da je primjena ratifikovanih konvencija od krucijalnog značaja te da se nađe model odnosno najefikasniji sistem kako bi vlade privolili da ih ugrađuje u zakonodavstvo, ali i primjenjuje.
Prilikom rasprave o problemu sive ekonomije, zaključeno je da se sindikati moraju više uključivati u izradi strateških dokumenata na nivou države, kao i jačanju saradnje sa kontrolnim organima, što će doprinijeti njihovom boljem i efikasnijem radu.
Učešće u radu na Konferencije su, pored predsjednice Saveza sindikata Republike Srpske, Ranke Mišić i predsjednika granskih sindikata, uzeli i naši socijalni partneri iz Vlade RS, ministarstava rada i boračko-invalidske zaštite, poljoprivrede, unutrašnjih poslova, Unije udruženja poslodavaca ,kao i direktor Programa za Balkan, Lori Klemens (Laurie Clements ).

Cilj konferencije je bio da se socijalnim partnerima pošalje poruka o ekonomsko – socijalnom položaju radnika i njihovih porodica u Republici SrpskojUčešće u radu na Konferencije su, pored predsjednice Saveza sindikata Republike Srpske, Ranke Mišić i predsjednika granskih sindikata, uzeli i naši socijalni partneri iz Vlade RS, ministarstava rada i boračko-invalidske zaštite, poljoprivrede, unutrašnjih poslova, Unije udruženja poslodavaca ,kao i direktor Programa za Balkan, Lori Klemens (Laurie Clements )Zaključeno je da je sindikat nezaobilazan u građenju demokratije, pravde, pravičnosti i dostojanstvenog života ljudi

e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!