Статистички подаци за септембар 2020. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у септембру 2020. године износи 965,00 КМ и већа је за 3,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у августу 2020. године.

Синдикална потрошачка корпа за септембар 2020. године износи 1.926,94 КМ и просјечна плата је покрива са 50,07%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.467,00 КМ и остала је непромјењена у односу на августовску плату, а најниже у грађевинарству и износе 668,00 КМ и исте су као и просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћене у августу 2020. године.

Укупне потрошачке цијене у септембру 2020. године у односу на август 2020. године веће су 0,1%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,4%.
 • Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
 • Одјећа и обућа – веће су за 3,7%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%.
 • Здравство – нису се мијењале.
 • Превоз – веће су за 0,5%.
 • Комуникације – мање су за 0,1%.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,1%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!