Статистички подаци за октобар 2018. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у октобру 2018. године износи 884,00 КМ и већа је за 3,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у септембру 2018. године.

Синдикална потрошачка корпа за октобар 2018. године износи 1.889,86 КМ и просјечна плата је покрива са 46,78%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.359,00 КМ и мање су за 4,36% у односу на септембарску плату, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 594,00 КМ и веће су за 0,34% од просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћене у септембру 2018. године.

Укупне потрошачке цијене у октобру 2018. године у односу на септембар 2018. године веће су за 1,3%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,5%.
 • Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,2%.
 • Одјећа и обућа – веће су за 0,4%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 9,9%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,1%.
 • Здравство – веће су за 0,1%.
 • Превоз – веће су за 1,0%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – нису се мијењале.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,4%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!