Статистички подаци за октобар 2021. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у октобру 2021. године износи 1027,00 КМ и већа је за 1,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у септембру 2021. године.

Синдикална потрошачка корпа за септембар 2021. године износи 2.001,73 КМ и просјечна плата је покрива са 51,31%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.562,00 КМ и мање су за 1,88% у односу на септембарску плату 2021. године, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 739,00 КМ и мање су за 3,4% у односу на просјечне плате након опорезивања (нето плате) исплаћену у септембру 2021. године.

Укупне потрошачке цијене у октобру 2021. године у односу на септембар 2021. године веће су за 2,3, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,1%.
 • Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
 • Одјећа и обућа – веће су за 1,9%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 9,6%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,9%.
 • Здравство – нису се мијењале.
 • Превоз – веће су за 3,6%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – нису се мијењале.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 1,0%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!