Статистички подаци за новембар 2017. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у новембру 2017. године износи 832,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у октобру 2017. године већа је за 1,00 КМ.

Синдикална потрошачка корпа за новембар 2017. године износи 1.877,14 КМ и просјечна плата је покрива са 44,32%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.316,00 КМ и мање су за 0,23% у односу на октобарску плату, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерства и угоститељства и износе 544,00 КМ и мање су за 3,03% у односу на плату исплаћену у октобру 2017. године.

Укупне потрошачке цијене у новембру 2017. године у односу на октобар 2017. године мање су за 0,1%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,7%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
 • Одјећа и обућа – нису се мијењале.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,1%.
 • Здравство – веће су за 0,4%.
 • Превоз – веће су за 0,4%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,2%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
 • Остала добра и услуге – веће су за 0,2%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!