Statistički podaci za novembar 2017. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u novembru 2017. godine iznosi 832,00 KM i u odnosu na prosječnu platu isplaćenu u oktobru 2017. godine veća je za 1,00 KM.

Sindikalna potrošačka korpa za novembar 2017. godine iznosi 1.877,14 KM i prosječna plata je pokriva sa 44,32%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.316,00 KM i manje su za 0,23% u odnosu na oktobarsku platu, a najniže u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane, hotelijerstva i ugostiteljstva i iznose 544,00 KM i manje su za 3,03% u odnosu na platu isplaćenu u oktobru 2017. godine.

Ukupne potrošačke cijene u novembru 2017. godine u odnosu na oktobar 2017. godine manje su za 0,1%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – manje su za 0,7%.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,1%.
 • Odjeća i obuća – nisu se mijenjale.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – nisu se mijenjale.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – manje su za 0,1%.
 • Zdravstvo – veće su za 0,4%.
 • Prevoz – veće su za 0,4%.
 • Komunikacije – nisu se mijenjale.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 0,2%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – veće su za 0,1%.
 • Ostala dobra i usluge – veće su za 0,2%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS