Статистички подаци за март 2023. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у марту мјесецу 2023. године износи 1.258 КМ и већа је у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу фебруару 2023. године за 2 КМ.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец март 2023. године износи 2.443,60 КМ и просјечна плата је покрива са 51,48 %, нешто мање него претходни мјесец  када је покривеност била 51,83 %. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан  је у следећој табели:

Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише поново у сектору Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања, у којима  износе 1.643 КМ и исте су више за 2,69 % у односу на мјесец фебруар, а најнижa у дјелатности Грађевинарства 926  КМ и на истом je нивоу у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу фебруару 2023. године у oвој  дјелатности.

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској у мјесецу марту 2023. године у односу на мјесец фебруар  2023. године виши је за 0,5%, а по намјени потрошње:

 • Храна и безалкохолна пића – виши за 0,7%,
 • Алкохолна пића и дуван – виши за 2,6%,
 • Одјећа и обућа – нижи за 2,1%,
 • Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –виши за 0,2 %,
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – виши за 0,1 %,
 • Здравство – виши за 0,1 %,
 • Превоз нижи за 1,8 % ,
 • Комуникације – непромијењен,
 • Рекреација и култура – виши је за 0,6 %,
 • Образовање – непромијењен,
 • Ресторани и хотели – виши за 1,3 %,
 • Остала добра и услуге – више за 2,9 %.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!