Статистички подаци за март 2018. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у марту 2018. године износи 840,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у фебруару 2018. године мања је за 1,00 КМ.

Синдикална потрошачка корпа за март 2018. године износи 1.894,34 КМ и просјечна плата је покрива са 44,34%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.363,00 КМ и веће су за 0,66% у односу на фебруарску плату, а најниже у грађевинарству и износе 551,00 КМ и мање су за 2,13% у односу на плату исплаћену у фебруару 2018. године.

Укупне потрошачке цијене у марту 2018. године у односу на фебруар 2018. године веће су за 0,4%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,7%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 1,3%.
 • Одјећа и обућа – веће су за 2,4%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,5%.
 • Здравство – веће су за 0,4%.
 • Превоз – веће су за 0,2%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – мање су за 0,2%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – мање су за 0,2%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!