Статистички подаци за мај 2020. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у мају 2020. године износи 950,00 КМ и већа је за 4,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у априлу 2020. године.

Синдикална потрошачка корпа за мај 2020. године износи 1.921,90 КМ и просјечна плата је покрива са 49,43%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.438,00 КМ и веће су за 0,42% у односу на априлску плату, а најниже у грађевинарству и износе 654,00 КМ и мање су за 0,15%  у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у априлу 2020. године.

Укупне потрошачке цијене у мају 2020. године у односу на април 2020. године мање су 0,8%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,7%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,3%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 3%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,2%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,3%.
 • Здравство – веће су за 0,1%.
 • Превоз – мање су за 3,4%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – нису се мијењале.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!