Статистички подаци за мај 2018. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мају 2018. године износи 847,00 КМ и већа је за 7,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у априлу 2018. године.

Синдикална потрошачка корпа за мај 2018. године износи 1.882,50 КМ и просјечна плата је покрива са 44,99%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.313,00 КМ и мање су за 2,88% у односу на априлску плату, а најниже у грађевинарству и износе 558,00 КМ и мања је за 0,53% у односу на просјечну нето плату исплаћену у априлу 2018. године.

Укупне потрошачке цијене у мају 2018. године у односу на април 2018. године веће су за 0,2%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – нису се мијењале.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,4%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 0,6%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
 • Здравство – веће су за 0,7%.
 • Превоз – веће су за 1,2%.
 • Комуникације – веће су за 0,1%.
 • Рекреација и култура – веће су за 0,8%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – мање су за 0,5%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!