Statistički podaci za maj 2018. godine

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u maju 2018. godine iznosi 847,00 KM i veća je za 7,00 KM u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u aprilu 2018. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za maj 2018. godine iznosi 1.882,50 KM i prosječna plata je pokriva sa 44,99%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Po djelatnostima, prosječne neto plate, odnos plata i sindikalne potrošačke korpe i poređenje sa prethodnim mjesecom  je:

Prosječne plate po djelatnostima najviše su u finansijskim djelatnostima i djelatnosti osiguranja, gdje iznose 1.313,00 KM i manje su za 2,88% u odnosu na aprilsku platu, a najniže u građevinarstvu i iznose 558,00 KM i manja je za 0,53% u odnosu na prosječnu neto platu isplaćenu u aprilu 2018. godine.

Ukupne potrošačke cijene u maju 2018. godine u odnosu na april 2018. godine veće su za 0,2%, a po namjeni potrošnje su:

 • Hrana i bezalkoholna pića – nisu se mijenjale.
 • Alkoholna pića i duvan – veće su za 0,4%.
 • Odjeća i obuća – manje su za 0,6%.
 • Stanovanje, voda, električna energija i dr. energenti – nisu se mijenjale.
 • Namještaj, pokućstvo i redovno održavanje – nisu se mijenjale.
 • Zdravstvo – veće su za 0,7%.
 • Prevoz – veće su za 1,2%.
 • Komunikacije – veće su za 0,1%.
 • Rekreacija i kultura – veće su za 0,8%.
 • Obrazovanje – nisu se mijenjale.
 • Restorani i hoteli – nisu se mijenjale.
 • Ostala dobra i usluge – manje su za 0,5%.

* Korišteni podaci Zavoda za statistiku RS