Статистички подаци за јун 2018. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јуну 2018. године износи 849,00 КМ и већа је за 2,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мају 2018. године.

Синдикална потрошачка корпа за јун 2018. године износи 1.879,73 КМ и просјечна плата је покрива са 45,17%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.345,00 КМ и веће су за 2,44% у односу на мајску плату, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 559,00 КМ и на нивоу је просјечне нето плате исплаћене у мају 2018. године.

Укупне потрошачке цијене у јуну 2018. године у односу на мај 2018. године мање су за 0,2%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,8%.
 • Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,2%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 2,5%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,2%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,1%.
 • Здравство – веће су за 0,2%.
 • Превоз – веће су за 1,0%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 0,2%.
 • Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!