Статистички подаци за јун 2017. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јуну 2017. године износи 828,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у мају 2017. године мања је за 9,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јуни 2017. године износи 1.860,56 КМ и просјечна плата је покрива са 44,50%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.300,00 КМ и мање су за 0,31% у односу на мајску плату, а најниже у дјелатности грађевинарства и износе 543,00 КМ и мање су за 0,91% у односу на плату исплаћену у мају 2017. године.

Укупне потрошачке цијене у јуну 2017. године у односу на мај 2017. године мање су за 0,4%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,8%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 2,4%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 1,0%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,2%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,3%.

 

* Кориштени подаци Завода за статистику РС

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!