Статистички подаци за јул 2020. године

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у Републици Српској исплаћена у јулу 2020. године износи 955,00 КМ и мања је за 3,00 КМ у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у јуну 2020. године.

Синдикална потрошачка корпа за јули 2020. године износи 1.923,05 КМ и просјечна плата је покрива са 49,66%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом  је:

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.457,00 КМ и веће су за 1,60% у односу на јунску плату, а најниже у грађевинарству и износе 666,00 КМ и веће су за 1,37%  у односу на просјечну плату након опорезивања (нето плату) исплаћену у јуну 2020. године.

Укупне потрошачке цијене у јулу 2020. године у односу на јун 2020. године мање су 0,4%, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – мање су за 1,1%.
 • Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
 • Одјећа и обућа – мање су за 3,4%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,3%.
 • Здравство – нису се мијењале.
 • Превоз – веће су за 1,2%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – нису се мијењале.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
 • Остала добра и услуге – мање су за 0,3%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!