Статистички подаци за август 2018. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у августу 2018. године износи 852,00 КМ и већа је за 4,00 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у јулу 2018. године.
Синдикална потрошачка корпа за август 2018. године износи 1.869,83 КМ и просјечна плата је покрива са 45,57%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:


Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.444,00 КМ и веће су за 6,88% у односу на јулску плату, а најниже у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство и износе 548,00 КМ и мање су за 0,36% од просјечне нето плате исплаћене у јулу 2018. године.

Укупне потрошачке цијене у августу 2018. године у односу на јули 2018. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:

 • Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,5%.
 • Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
 • Одјећа и обућа – мање су за 0,3%.
 • Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 1,1%.
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%.
 • Здравство – нису се мијењале.
 • Превоз – веће су за 0,1%.
 • Комуникације – нису се мијењале.
 • Рекреација и култура – мање су за 0,4%.
 • Образовање – нису се мијењале.
 • Ресторани и хотели – нису се мијењале.
 • Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!