Статистички подаци за април 2023. године

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мјесецу априлу 2023. године износи 1.265 КМ и већа је у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу марту 2023. године за износ од 7 КМ.

Синдикална потрошачка корпа за мјесец април 2023. године износи 2.445,00 КМ и просјечна плата је покрива са 51,74 %, нешто више него претходни мјесец  када је покривеност била 51,48 %. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом приказан  је у следећој табели:

Евидентно је да су у посматраном периоду просјечне плате по дјелатностима највише поново у сектору Информације и комуникације, у којима  износе 1.643 КМ и исте су више за 1,67 % у односу на мјесец март, а најниже  у дјелатности Грађевинарства, гдје  износе 933  КМ и исте су готово на истом нивоу у односу на просјечну нето плату исплаћену у мјесецу марту 2023. године у истој дјелатности.

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској у мјесецу априлу 2023. године у односу на мјесец март  2023. године виши је за 0,3%, а по намјени потрошње:

 • Храна и безалкохолна пића – виши за 0,1%,
 • Алкохолна пића и дуван – виши за 0,1%,
 • Одјећа и обућа – виши је за 2,6%,
 • Становање, вода, електрична енергија и др.енергенти –виши за 0,8 %,
 • Намјештај, покућство и редовно одржавање – виши за 0,5 %,
 • Здравство – виши за 0,2 %,
 • Превоз – нижи за 0,9 % ,
 • Комуникације –виши за 0,8 %,
 • Рекреација и култура – виши је за 0,1 %,
 • Образовање – непромијењен,
 • Ресторани и хотели – виши за 0,1 %,
 • Остала добра и услуге – више за 0,8 %.

* Кориштени подаци Завода за статистику РС


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!