Споразумом до бољих и квалитетнијих услова рада у „ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари

Споразумом до бољих и квалитетнијих услова рада у „ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари
Споразумом до бољих и квалитетнијих услова рада у „ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари

Директор „ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари Саво Мирковић и предсједник Синдикалног одбора Синдикалне организације „ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари Синиша Ристић потписали су у децембру Споразум, који је од јануара ове године на снази, а којим су дефинисане погодности и бенефити за раднике. Споразумом су повећане плате за 5% за 2022. годину, као и трошкови превоза, новац је издвојен и за спортске активности у организацији Синдикалне организације од 2.000,00 КМ, помоћ за огрев и зимницу је са 280,00 КМ у нето износу у 2021. години повећана на 300,00 КМ у нето износу у 2022. години, а исплата регреса за коришћење годишњег одмора се са 1.415,00 КМ у 2021. години повећала на 1.474,00 КМ у нето износу у овој години.

Поменути Споразум, који представља добру сарадњу синдиката и послодавца, као и квалитетан социјални дијалог, примјењиваће се уз закључени Колективни уговор „ЕФТ Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!