Синдикат здравства и социјалне заштите РС упутио захјтев надлежном министарству за преговоре око Посебног колективног уговора

Синдикат здравства и социјалне заштите РС упутио захјтев надлежном министарству за преговоре око Посебног колективног уговора
Синдикат здравства и социјалне заштите РС упутио захјтев надлежном министарству за преговоре око Посебног колективног уговора

Сходно закључцима Републичког одбора од 13.03.2021. године, а који се односе на побољшљање социјално – економског статуса  радника запослених у здравству Републике Српске, Синдикат здравства и социјалне заштите РС упутио је захјтев надлежном министарству за преговоре око Посебног колективног уговора за запослене у здравству Републике Српске и усклађивање појединих одредби са Законом о раду Републике Српске.

Републички одбор је на поменутој сједници донио следеће

ЗАКЉУЧКЕ 

  1. Да се упути позив Министру за заказивање хитног састанка.
  2. Повећање цијене рада са постојећих 145 КМ на 160 КМ.
  3. Измјене и допуне Посебног колективног уговора за раднике запослене у здравству („Сл.гласник РС“ бр 72/16,19/19, 68/19 и 65/20 ) и то:
  • Увођење Covid 19 у ПКУ за запослене у здравству РС као професионална болест. Сходно том, регулисати питање боловања, те надокнада запосленим на одјељењима која покривају ову болест, 20 % за рад на Covid одјељењима, 10 % за све који долазе у контакт са Covid пацијентима.
  • Регулисање појма Приправности кроз ПКУ за запослене у здравству РС.
  • Исплата накнаде плате сходно сатима проведеним на послу, као редовно радно вријеме. ( За раднике који раде у турнусу 12-24-12-48).

е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!