Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske traži registraciju i reprezentativnost Udruženja poslodavaca šumarstva i Udruženja poslodavaca prerade drveta Republike Srpske

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske traži registraciju i reprezentativnost Udruženja poslodavaca šumarstva i Udruženja poslodavaca prerade drveta Republike Srpske
Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske traži registraciju i reprezentativnost Udruženja poslodavaca šumarstva i Udruženja poslodavaca prerade drveta Republike Srpske

Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske traži registraciju i reprezentativnost Udruženja poslodavaca šumarstva i Udruženja poslodavaca prerade drveta Republike Srpske.

Naime, od strane Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske (dopis broj 16-04/1-12-296/19 od 18.09.2019.godine), dobili smo informaciju da Udruženje poslodavaca šumarstva Republike Srpske i Udruženje poslodavaca prerade drveta Republike Srpske, nisu registrovani u nadležnom Ministarstvu, niti im je utvrđena reprezentativnost, tako da  Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske nema legalnog i legitimnog socijalnog partnera za pregovore oko usaglašavanja i zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora.

S tim u vezi, Republički odbor Sindikata šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske, donio je Zaključak kojim traži od Udruženja poslodavaca šumarstva Republike Srpske i Udruženja poslodavaca prerade drveta Republike Srpske, da u roku od 30 dana izvrše registraciju i utvrde reprezentativnost, kako bi imali mandat i mogli započeti pregovore za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske.

Ukoliko se to ne desi Sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Republike Srpske će obavjestiti Vladu Republike Srpske, Savez sindikata Republike Srpske, sindikalne organizacije i javnost, da ovaj Sindikat nema sa kim da pregovara na granskom nivou, te da će na drugačiji način zaštititi prava i interese svojih članova.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!