Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске тражи регистрацију и репрезентативност Удружења послодаваца шумарства и Удружења послодаваца прераде дрвета Републике Српске

Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске тражи регистрацију и репрезентативност Удружења послодаваца шумарства и Удружења послодаваца прераде дрвета Републике Српске
Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске тражи регистрацију и репрезентативност Удружења послодаваца шумарства и Удружења послодаваца прераде дрвета Републике Српске

Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске тражи регистрацију и репрезентативност Удружења послодаваца шумарства и Удружења послодаваца прераде дрвета Републике Српске.

Наиме, од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске (допис број 16-04/1-12-296/19 од 18.09.2019.године), добили смо информацију да Удружење послодаваца шумарства Републике Српске и Удружење послодаваца прераде дрвета Републике Српске, нису регистровани у надлежном Министарству, нити им је утврђена репрезентативност, тако да  Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске нема легалног и легитимног социјалног партнера за преговоре око усаглашавања и закључивања Посебног колективног уговора.

С тим у вези, Републички одбор Синдиката шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске, донио је Закључак којим тражи од Удружења послодаваца шумарства Републике Српске и Удружења послодаваца прераде дрвета Републике Српске, да у року од 30 дана изврше регистрацију и утврде репрезентативност, како би имали мандат и могли започети преговоре за закључивање Посебног колективног уговора за запослене у области шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске.

Уколико се то не деси Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира Републике Српске ће обавјестити Владу Републике Српске, Савез синдиката Републике Српске, синдикалне организације и јавност, да овај Синдикат нема са ким да преговара на гранском нивоу, те да ће на другачији начин заштитити права и интересе својих чланова.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!