Синдикат правосуђа Републике Српске спријечиће дискриминацију запослених у правосудним институцијама

Синдикат правосуђа Републике Српске спријечиће дискриминацију запослених у правосудним институцијама
Синдикат правосуђа Републике Српске спријечиће дискриминацију запослених у правосудним институцијама

Уставни суд Републике Српске је 26. априла 2023. године, на 298. сједници Уставног суда Републике Српске, донио Одлуку у предмету број У-68/21 да члан 2. став 2. Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској није у сагласности са Уставом Републике Српске. Такође, Уставни суд РС утврдио је да члан Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Српској, којим је прописано да се у основну мјесечну плату урачунава и накнада за топли оброк, није у сагласности са Уставом Српске, јер представља извор несигурности у примјени права.

Напомињемо да Синдикат правосуђа Републике Српске годинама упозорава Владу Републике Српске као послодавца и јавност да иста одредба закона о платама запослених радника у правосудним инситуцијама, којом се прописује да су  накнада за топли оброк и регрес урачунате у основну плату и не могу се посебно исказивати,  није у складу са Уставом Републике Српске, да се коси са одредбама Закона о раду Републике Српске, и да је сада очигледно да смо били у праву.

Синдикат правосуђа Републике Српске ће по добијању Одлуке Уставног суда Републике Српске извршити анализу и подузети све правне облике борбе да би спријечио очигледну дискриминацију запослених у правосудним инситуцијама Републике Српске. У својим намјерама ћемо истрајати, те користити сва расположива средства, укључујући и право на штрајк.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!