Sindikat pravosuđa Republike Srpske spriječiće diskriminaciju zaposlenih u pravosudnim institucijama

Sindikat pravosuđa Republike Srpske spriječiće diskriminaciju zaposlenih u pravosudnim institucijama
Sindikat pravosuđa Republike Srpske spriječiće diskriminaciju zaposlenih u pravosudnim institucijama

Ustavni sud Republike Srpske je 26. aprila 2023. godine, na 298. sjednici Ustavnog suda Republike Srpske, donio Odluku u predmetu broj U-68/21 da član 2. stav 2. Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske. Takođe, Ustavni sud RS utvrdio je da član Zakona o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Srpskoj, kojim je propisano da se u osnovnu mjesečnu platu uračunava i naknada za topli obrok, nije u saglasnosti sa Ustavom Srpske, jer predstavlja izvor nesigurnosti u primjeni prava.

Napominjemo da Sindikat pravosuđa Republike Srpske godinama upozorava Vladu Republike Srpske kao poslodavca i javnost da ista odredba zakona o platama zaposlenih radnika u pravosudnim insitucijama, kojom se propisuje da su  naknada za topli obrok i regres uračunate u osnovnu platu i ne mogu se posebno iskazivati,  nije u skladu sa Ustavom Republike Srpske, da se kosi sa odredbama Zakona o radu Republike Srpske, i da je sada očigledno da smo bili u pravu.

Sindikat pravosuđa Republike Srpske će po dobijanju Odluke Ustavnog suda Republike Srpske izvršiti analizu i poduzeti sve pravne oblike borbe da bi spriječio očiglednu diskriminaciju zaposlenih u pravosudnim insitucijama Republike Srpske. U svojim namjerama ćemo istrajati, te koristiti sva raspoloživa sredstva, uključujući i pravo na štrajk.


e-magazin Regionalnog sindikalnog savjeta Solidarnost

NE TJERAJTE RADNIKE IZ REPUBLIKE SRPSKE, POVEĆAJTE PLATE!