Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске тражи преговоре око статуса ПКУ за управу и јавне службе

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске тражи преговоре око статуса ПКУ за управу и јавне службе
Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске тражи преговоре око статуса ПКУ за управу и јавне службе

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, као репрезентативан синдикат, упутио је  Министарству управе и локалне самоуправе РС и Министарству рада и борачко инвладиске заштите РС, захтјев за преговоре око статуса Посебног колективног уговора за запослене у управи и Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама Републике Српске, јер наведеним колективним уговорима истиче рок важења  a што је  у  складу са закључцима са састанка представника Савеза синдиката Републике Српске и представника Владе Републике Српске, одржаног 17.06.2020.године у згради Владе Републике Српске.

У захтјеву је наглашено  да је рок важења ова два колективна уговора већ једном продужен на годину дана, док су сви остали колективни уговори за буџетске кориснике (образовање и култура, полиција и правосуђе) закључени на период од три године.

Затражено је да се , у што краћем року, отпочну  преговори и крене у рјешавање овог питања, како не би довели у питање права радника, те да одређена питања не би остала нерегулисана.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!