Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske traži pregovore oko statusa PKU za upravu i javne službe

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske traži pregovore oko statusa PKU za upravu i javne službe
Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske traži pregovore oko statusa PKU za upravu i javne službe

Sindikat lokalne samouprave, uprave i javnih službi Republike Srpske, kao reprezentativan sindikat, uputio je  Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS i Ministarstvu rada i boračko invladiske zaštite RS, zahtjev za pregovore oko statusa Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u upravi i Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u javnim službama Republike Srpske, jer navedenim kolektivnim ugovorima ističe rok važenja  a što je  u  skladu sa zaključcima sa sastanka predstavnika Saveza sindikata Republike Srpske i predstavnika Vlade Republike Srpske, održanog 17.06.2020.godine u zgradi Vlade Republike Srpske.

U zahtjevu je naglašeno  da je rok važenja ova dva kolektivna ugovora već jednom produžen na godinu dana, dok su svi ostali kolektivni ugovori za budžetske korisnike (obrazovanje i kultura, policija i pravosuđe) zaključeni na period od tri godine.

Zatraženo je da se , u što kraćem roku, otpočnu  pregovori i krene u rješavanje ovog pitanja, kako ne bi doveli u pitanje prava radnika, te da određena pitanja ne bi ostala neregulisana.