Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске ће заштитити права радника у управи и јавним службама и закључити колективне уговоре

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске ће заштитити права радника у управи и јавним службама и закључити колективне уговоре
Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске ће заштитити права радника у управи и јавним службама и закључити колективне уговоре

У циљу тачног и истинитог информисања и спречавања ширења неистине и панике међу чланством и јавности, обавјештавамо Вас, да ће права радника запослених у управи и јавним службама, бити заштићена.

Посебни колективни уговори за управу и јавне службе, биће на вријеме закључени и права радника неће бити доведена у питање.

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, као већински репрезентативни синдикат који дјелује у оквиру Савеза синдиката Републике Српске, у наредним данима, започеће преговоре са ресорним Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске и Министарством рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, ради закључивања Посебног колективног уговора за запослене у области управе и Посебног колективног уговора за запослене у јавним службама.

Посебни колективни уговори биће закључени у периоду од три године, што представља реализацију закључака са састанка представника Савеза синдиката Републике Српске са предсједником Владе Републике Српске и ресорним министрима.

Посебни колективни уговори у управи и јавним службама су и даље на снази и Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, ће као овлаштени законски потписник, закључити нове посебне колективне уговоре у управи и јавним службама, до законски предвиђеног рока.

Подсјећамо да су ова два колективна уговора, прошле године, мимо воље чланства, продужена на период од само годину дана, јер је то захтијевао други Синдикат, који дјелује у овим областима, док су сви други посебни колективни уговори за буџетске кориснике (образовање и култура, полиција, правосуђе), закључени на период од три године.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!