Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби од Владе РС захтјева повећање плата запосленим у локалним заједницама

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби од Владе РС захтјева повећање плата запосленим у локалним заједницама
Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби од Владе РС захтјева повећање плата запосленим у локалним заједницама

Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, који је репрезентативан синдикат у подручју јавне управе и обавезног социјалног осигурања у чијем саставу дјелује 51 синдикална организација и који окупља преко 5000 чланова (већином из локалних заједница), од Министарства управе и локалне самоуправе РС, као и Савеза општина и градова захтјева састанак, у што краћем року,  како би отпочели преговори у вези реализације сљедећих захтјева:

  • почетак преговора око усагашавања и израде новог Посебног колективног уговора за запослене у локалној самоуправи Републике Српске, јер правно дејство важећег Колективног уговора престаје да важи у јануару 2020.године.
  • утврђивање цијене рада за запослене у локалној самоуправи, како би се плате запосленим у јединицама локалне самоуправе повећале за најмање 10%, како је то најављено од представника власти у Републици Српској, а уједно је и захтјев Савеза синдиката Републике Српске и гранског синдиката.

Синдикат од ресорног Министарства тражи и да се отпочну преговори око усаглашавања измјена и допуна Закона о платама за запослене у области управе Републике Српске и измјена и допуна Закона о платама за запослене у области јавних служби Републике Српске, како би на правичан начин  извршили расподјелу средстава предвиђених за повећања плата за запослене у области управе и јавних служби како је то најављено од стране представника власти Републике Српске, Савеза синдиката Републике Српске и гранског синдиката.


е-магазин Регионалног синдикалног савјета Солидарност

НЕ ТЈЕРАЈТЕ РАДНИКЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ПОВЕЋАЈТЕ ПЛАТЕ!